Installatiepunt

INSTALLATIE PUNT ❰ 109 www.thorlogical.nl TEKST ❱ FOTO(‘S) THOR LOGICAL dien. Ik moet er niet aan denken dat er net een gezin of voorbijganger langs zo een gebouw loopt. Echter in het gebouw als er bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie geplaatst moet gaan worden, dan heeft dat enorm veel invloed op de leefruimte van een huis, en of het nu een huur- of een koopwoning betreft, in beide gevallen wil eigenlijk niemand een (slaap)kamer opofferen in de vaak toch beperkte ruimtes die er zijn. Want naast het feit dat deze installaties veel ruimte in beslag nemen, zijn het ook nog eens hele zware apparaten die een enorme belasting op de draagconstructie van het gebouw meenemen. Deze worden vaak even niet benoemd of bedacht bij de keuzeopbouw van woningbouwverenigingen en of woningcorporaties. Want kan het gebouw of huis dit gewicht wel dragen? Kunnen de bouwmuren en vloeren dit wel aan? Is het vloerveld opgebouwd uit een houten balklaag of zijn het betonnen vloeren? Is er tijdens de bouw rekening gehouden als het breedplaatvloeren zijn welke gewichtstoenames er kunnen zijn in een huis, en is dit doorberekend als het op een lokale positie alleen komt? Denk hierbij aan een putbelasting! Kortom er zijn ten aanzien van de mo- gelijkheden van toepassingen nog een heleboel onbenutte mogelijkheden voor energiebesparing en of andere vormen van warmtebronnen tegenwoordig waar- bij ik nu alleen even kort heb gerefereerd aan de mogelijke problemen die kunnen ontstaan waar vaak niet aan gedacht wordt bij het maken van keuzes Onderzoeken van het RIVMbenoemd als RIVMBriefrapport 2019-0051 stellen dat: Quote: • De rijksoverheid financierde in 2018 ruim honderd pilots bij verschillende overheden om ervaring op te doen • Het RIVMheeft de resultaten en ervaringen geanalyseerd. • Er kan nog niet worden gezegd of het doel (0,1 tot 0,25Megaton minder CO 2 -uitstoot) wordt behaald. Wel is al bekend dat door acht pilots samen naar schatting 0,042Megaton min- der CO 2 wordt uitgestoten. • Bij deze pilots wordt het meeste ef- fect gerealiseerd door nieuwe wind- energie uit Nederland in te kopen. Samengevat wordt er gesteld dat door de overheid bespaard en of bezuinigd wordt op uitstoot CO 2 door het EXTRA INKO- PEN van nieuwe windenergie!! Zo wil de overheid ons ook van het gas afhebben, waarbij onze oosterburen momenteel heel druk bezig zijn om hun bevolking juist op het gas aan te sluiten middels een subsidie van €750,00 per woning. Dit willen ze mede bereiken door het gas wat Nederland niet wil benutten in het gebruik bij de woonhuizen te gaan benutten in de woonhuizen in Duitsland. Dit houdt dus in dat Nederland dezelfde hoeveelheden gas zal blijven oppompen, echter nu alleen om te verkopen aan het buitenland en hiermee de staatskas extra te financieren. Als we dan even teruglezen op het RIVM-onderzoek hoe de overheid zijn zaakjes regelt…middels het inkopen van “schone energie” van windenergie dan bereiken wij dus als land niks. Dat inkopen van die schone energie gebeurt dan aan- nemelijk van het geld dat het buitenland dan betaald heeft voor het verkochte gas. Kortom er zijn nog zoveel andere mo- gelijkheden omwel op een goede juiste wijze te besparen. Het huidige paniek- beleid van de overheid zorgt voor veel problemen waar wij met zijn alle wat aan moeten doen. Echter denk ik dat we de boel moeten omdraaien en niet gaan zit- ten afwachten op het Paniek-Beleid van deze overheid, maar met onderbouwde antwoorden te komen die wij in Neder- land als installatie- en bouw techneuten echt wel hebben. Laat de bouwkundige wereld nu eens de overheid gaan sturen en met feiten aantonen wat wij kunnen. Er ligt een fantastische infrastructuur in het land onder de grond van gas- en elektra netwerken. Gebruik deze leidingen om het nog beter te maken. Denk bijvoor- beeld aan waterstof die zo door het gas netwerk heen kan… De huidige Cv-ketels kunnen middels een kleine aanpassing dan gewoon door werken zonder dat elk gezin duizenden tot tienduizenden euro’s moet gaan uitgeven om te moeten gaan voldoen aan de overheidswaanzin die momenteel schijnbaar naar voren wordt gebracht. Spouwmuurisolatie kan mid- dels vele andere methoden al vervangen worden, wat al begint bij een goede en kwalitatieve gevel welke hele bakstenen heeft en voegwerk welke in goede staat is. Juiste plaatsing van open stootvoegen voor een goede ventilatie, eventueel zelfs een gehydrofobeerd gevelbeeld wat wel damp doorlaat maar vocht buiten houdt. Anderzijds kan er ook bij koudebruggen bij betonnen consoles een thermoshield middels een keramisch filter worden toegepast welke ook een Rc-waarde besparing heeft. Een buitengevel isolatie toepassing. Kortom er zijn nog zoveel opties. Maar pas op met het toepassen in de bestaande oude woningen van zware apparatuur waarbij de huidige woningen een risico gaan vormen met instort gevaar op termijn tot gevolg.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=