Installatiepunt

ELEKTROTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 74 ‘Alle elementen werken met elkaar samen. Feitelijk is de term ‘nood- stroombesturing’ dan ook onjuist. Het gaat namelijk om de besturing van de totale energievoorziening. De gehele installatie met de op afstand bestuurde schakelaars, de generatoren, 24 volt voedingssyste- men en accu’s. Alles moet optimaal functioneren en op elkaar ingere- geld zijn, wil de noodstroominstal- latie uiteindelijk werken zoals de bedoeling is. De besturing vormt het hart.’ ZOEKTOCHT NAAR DE BESTE OPLOSSING Dat besef dringt volgens Koudijs vaak pas door bij klanten als hij begint met vragen stellen. ‘Maar al te vaak is het enige dat wij weten dat er ‘iets moet worden omgeschakeld’. Vervolgens starten wij met onze zoektocht om erachter te komen wat er écht nodig is om de installatie OP TIJD AANDACHT VOOR NOODSTROOM- BESTURING TEKST ❱ FOTO(‘S) ELEKTRO INTERNATIONAAL ‘ Er moet een generator komen’, i s een vee l gebez i gde ui tspraak a l s het over noodst room gaat . Zonder dat men besef t wat daar a l l emaa l aan vast z i t . ‘ Je moet a l l e onderde l en van de insta l l at i e z i en a l s een gehee l ,’ ver te l t Er i c Koudi j s – Noodst room Eng ineer bi j El ekt ro Internat ionaa l . ❱ Eric Koudijs, Noodstroom Engineer bij Elektro Internationaal Elektro Internationaal:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=