Installatiepunt

INNOVATIE ❱ INSTALLATIE PUNT 82 WAAROM DE RENOVAT I EVERSNE L L ER ? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederland- se gebouwen -we hebben het over ruim negen miljoen woningen en andere gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen- rigoureus moeten worden verduurzaamd. Om woningcorporaties, installateurs, bouwers en andere partijen hierbij te helpen, is De Renovatieversneller in het leven geroepen. Het doel? De bestaande huurwoning- voorraad sneller, beter en goedkoper verduurzamen. WAT DOET DE RENOVAT I EVERSNE L L ER ? Het landelijk ondersteuningsprogramma biedt een stimu- lerende leeromgeving voor corporaties en aanbieders en vervult een loketfunctie ter ondersteuning van: • de samenwerking tussen woningcorporaties in het bundelen van hun vraag • het samenstellen van duurzame renovatiepakketten door installateurs, bouwers en toeleveranciers Beproefde projecten waarin corporaties samen met aanbieders meerjarig op grote schaal gestandaardiseerde renovaties uitvoeren, komen in aanmerking voor subsidie. De opgedane kennis en kunde over ontwikkelde oplossin- gen elders in het land worden met alle geïnteresseerden gedeeld. We spreken programmaleider Joris van den Heuvel ‘Waarom installateurs aan moeten haken? Het levert gewoonweg business op. Meerjarige business, want corporaties gaan zekerheid bieden rondom aantallen te verduurzamen woningen. Dankzij deze schaal en meer- jarigheid is het voor aanbieders heel aantrekkelijk om WE SPREKEN PROGRAMMA- LEIDER JORIS VAN DEN HEUVEL samen op te trekken en passende renovatiepakketten te ontwikkelen. Anders gezegd: het gebundelde aan- bod vanuit de corporaties is een perfecte basis voor de ontwikkeling van innovaties. De Renovatieversneller is gebaseerd op hetzelfde gedachtegoed als het realise- ren van windparken op zee (Wind op Zee). De overheid treedt faciliterend op en biedt zicht op continuïteit en marktpartijen krijgen de ruimte voor innovatie met gewenste kostenreductie als resultaat.. Ook daar leidt de meerjarige zekerheid tot innovaties bij marktpartijen. Inmiddels zelfs zonder subsidie.’ WAT I S DE EERSTE STAP ? ‘Zoek de samenwerking op. Dat is echt het belangrijkste. Dus werk je al voor een corporatie? Breng De Reno- vatieversneller en deze opgave ter sprake. En ga ook het gesprek aan met collega-installateurs, bouwers en toeleveranciers, want naast oplossingen op installatie- niveau zijn ook oplossingen op het gebied van isolatie onmisbaar. Integrale oplossingen zijn om diverse redenen aantrekkelijk voor corporaties: ze worden ontzorgd, zijn zeker van comfortverbetering en hiermee van tevreden huurders.Integraliteit zorgt ook voor beter betaalbare oplossingen . Het mes snijdt echt aan meerdere kanten.’ EN DE KLEINE INSTALLATEUR, KAN DEZE OOK MEEDOEN? ‘Absoluut. Kijk om je heen. Er zijn echt installateurs, vaak de grotere jongens, die al met verduurzamingsvraagstuk- ken bezig zijn. Ga de samenwerking aan, want zij kunnen het ook niet alleen. Datzelfde geldt voor bouwers en toe-

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=