Installatiepunt

THEMASPECIAL BENG ❱ INSTALLATIE PUNT 13 REDACTIE BENG 1 : DE ENERG I EBEHOEFTE - I ND I CATOR I N KWH/M² Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Deze kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, demate van isolatie, demate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang omde energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld neutraal ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kanmet hernieuwbare of fossiele energie. BENG 2 : DE PR IMA I RE FOS S I E L E ENERG I E - I ND I CATOR I N KWH/M² Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken. BENG 1 : DE ENERG I EBEHOEFTE - I ND I CATOR I N KWH/M² Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik. Hernieuwbare energie is afkomstig uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=