Installatiepunt

ELEKTROTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 52 Bij de bouwvan een nieuwpand komt veel kijken. Van ontwerp tot bouwen natuurlijk een elektriciteitsaansluiting. Vooral dat laatste is een belangrijke, maar soms onderschatte stap in het proces. Kenter geeft zes tips voor een optimale inrichting en plaatsing van demiddenspanningsinstallatie. 1 . DENK NA OVER DE RU IMTE VOOR DE MI DDENSPANN I NGS I NSTAL LAT I E Een middenspanningsinstallatie (ook wel transformator genoemd) kan niet zomaar ergens worden neergezet. Tijdens het ontwerp van een gebouwmoet al nagedacht worden over de plaatsing van een transformator. Komt deze in een technische ruimte binnen in het gebouw te staan? In een betreedbare ruimte buiten het gebouw? Of in een zogenaamd compactstation? Dirk Ockeloen, accountmanager bij Kenter, komt regelmatig situaties tegen waarbij niet goed is nagedacht over de ruimte. ‘We zien wel eens dat er een enorme ruimte is gereserveerd voor onze transformatoren. Dat is helemaal niet nodig en zonde van de kostbare ruimte. Daarom een tip voor aannemers en installateurs: ga op tijd in gesprek met je middenspanningsinstallateur. Wij denken namelijk graag mee over de meest efficiënte oplossing.’ 2 . K I E S EEN LOG I SCHE LOCAT I E VOOR DE I NSTAL LAT I E Niet alleen de ruimte waarin demiddenspanningsinstallatie wordt geplaatst, is belangrijk. Ook de locatie in het pand is zeer relevant. Dirk legt uit: ‘Om energieverliezen te minimaliseren en dus maximaal rendement uit een transformator te halen, is het belangrijk dat deze zo dicht mogelijk bij de grootste verbruiker van energie komt te staan. Een ander bijkomend voordeel voor de klant is dat er minder zware laagspanningskabels getrokken hoeven te worden, wat weer scheelt in de totale kosten. Als blijkt dat een transformator het best op het dak of in de kelder van een gebouw geplaatst kan worden, dan is dat zelfs mogelijk!’ 3 . HOUD REKEN I NG MET MAGNET I SCHE VE LDEN Een elektrisch apparaat wekt magnetische velden op. Of het nu gaat om een tandenborstel, een boormachine of een transformator. Voor de blootstelling aan magnetische velden zijn in Nederland geen wettelijke grenswaarden vastgesteld. Wel zijn er adviezen opgesteld door onder andere het Ministerie van Volksgezondheid en de Europese Commissie. In Nederland geldt voor publieke plekken een grenswaarde van 100microTesla. Daarnaast wordt geadviseerd om in ruimtes waar kinderen langdurig verblijven, een grens van 0,4microTesla aan te houden. ‘Bij de plaatsing van een middenspanningsinstallatie is het verstandig om hier rekening mee te houden. Het treffen van de juiste bouwkundige maatregelen zorgt er al voor dat de magnetische velden naast een middenspanningsruimte tot een minimumworden beperkt. Wij adviseren onze klanten hierin,’ aldus Dirk Ockeloen. 4 . GA VOOR VE I L I GHE I D Veiligheid staat bij Kenter op nummer één. Zonder een veilige ruimte die aan alle eisen voldoet, wordt er geen installatie geplaatst. Maar in een transformatorruimte mogen geen brandmelders hangen. Hoe kan een veilige ruimte dan toch gewaarborgdworden? ‘Daarvoor hebben TEKST ❱ FOTO(‘S) KENTER Zes tips voor: OPTIMALE INRICHTING EN PLAATSING VAN middenspanningsinstallaties

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=