Installatiepunt

SANITAIRTECHNIEK ❱ INSTALLATIE PUNT 87 REDACTIE TOT VERVE L ENS TOE I NNOVEREN ’22 jaar geleden zag het vak er anders uit. Het was veel meer gericht op handw- erk. Inmiddels bestaat het werk in de techniek ook voornamelijk uit werken met computers. Daaromzie ikmijn zoon, Bram is nu negen en dol opMinecraft, straks ook het vakwel inrollen. Als hij dat wil natuurlijk. Bij ons op de zaak is het BIMdat de klok slaat. Ja, het klopt dat we daarin voorloper zijn. Veel loodgi- etersbedrijven zijn daar nog niet aan toe. Dat onderscheidt Lenting ook van an- dere loodgietersbedrijven.Wij zeggenwel eens dat onze directeur tot vervelens toewil innoveren. Hij hamert het er echt in. En het brengt ons veel. Dankzij het innoverende karakter van onze onderneming krijgenwe toegang tot demooiste enmeest uitdagende projecten. Kijk naar het stadion vanAZ. Direct nadat het dak instortte, ben ik als adviseur bij dit project betrokken geraakt. Het is aan Lenting om te bedenken hoewe het hemelwater op de juistemanier afvoeren, zodat het nieuwe dak nooit overbelast raakt. Daarnaast mogenwij de gasheat- ers op de hoofdtribune en dew-installaties in het skyboxgebied realiseren.’ MOO I E PROJ ECTEN ‘Het klinktmisschienwat arrogant, maarwe komen niet voor een lekkend kraantje.We zijn ingesteld op het grotewerk. Op ditmoment werkenwe aan het oudeKPMGkantoor langs deA9. Daar komen 309 appartementen. Dit soort klussen past bij ons. Net als hetMissiehuis inHoorn dat we in december hebben opgeleverd. Dit appartementencomplex is duurzaamgebouwd, waardoor de footprint op hetmilieu bijna nihil is. Zo voldoet het aan de eisen voor Bijna EnergieneutraleGebouwen (BENG), waaraan alle nieuwbouw -zowel woningbouwals utiliteitsbouw-met ingang van 1 januari 2021moet voldoen. Daaromheeft de architect gekozen voorwarmteterugwinning van douchewater. DeACOShowerDrainXdwtw-installatie diewe hebben gemonteerd, werkt zonder extra buffervaten. Het water dat door de doucheafvoerwegstroomt, heeft een temperatuur van ongeveer 36°C. Het schone kraanwater dat naar de mengkraan stroomt, is gemiddeld 10°C. Er is dus eenflink temperatuurverschil, waardoor erwarmte uitgewisseld kanworden. Dat scheelt een hoop energie in het opwarmen naar een comfortabele douchetemperatuur. HotelMAI in Amsterdam, ontworpen door architectenbureau J. Van Stigt enwinnaar van deGeurt BrinkgreveBokaal, is ook zo’n pareltje voor ons. In dit gebouwuit 1600moeten de gasten in de 84 hotelkamers snel toegang kunnen krijgen tot warmwater. Ditmoestenwe realiseren zonder gasaansluiting. En dat is gelukt. De luchtwarmtepompen op het dak zorgen voor eenwarmwatervoorraad van vierduizend liter. Een comfortabele én duurzame oplossing.’ VAN VEE L MARKTEN THU I S ‘Lenting bestaat inmiddels meer dan tachtig jaar. In dit familiebedrijf is vertrouwen het sleutelwoord en meedenken doodnormaal. En dat doet iets met een team. Met elkaar maken we fantastische installaties voor utiliteitsgebouwen als hotels, zorginstellingen, gevangenissen, theaters en bioscopen, maar ook voor woningbouw. In dit segment doen we overigens alleen appartementencomplexen. Grondgebonden woningen bieden onze monteurs niet voldoende uitdaging. In onze ogen is dit eigenlijk gewoon stampwerk. Natuurlijk, dat moet ook gedaan worden, maar onze jongens hebben meer in hun mars.’

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=