HG Ulfima B.V.

Legionellapreventie draagt bij aan energiebesparing & duurzaamheid

HG Ulfima is specialist in het ontwikkelen, leveren en onderhouden van ultrafiltratiesystemen. Deze zogenaamde poortwachtersystemen worden ingezet in (drink)waterinstallaties en zorgen er preventief voor dat er géén legionellabacteriën de installatie binnentreden. Vernevelde legionellabacteriën vormen bij inademing een groot risico voor de volksgezondheid, dit wordt bij toepassing van een Ulfima® systeem voorkomen.

Het systeem is zeer breed toepasbaar, zowel in bestaande bouw als nieuwbouw, en bij prioritaire- en niet-prioritaire instellingen.

Bijkomende voordelen zijn dat na installatie van een Ulfima® systeem de warmwater retourtemperatuur en de spoelregimes verlaagd kunnen worden, hierdoor wordt er zowel op energie, water als onderhoudskosten en spoeluren bespaard. Op deze manier creëren we een toekomstbestendige veilige (drink)waterinstallatie die tevens bijdraagt aan energiebesparing & duurzaamheid.

HG Ulfima valt onder de Hotraco Group, dit is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Door het uitvoeren van onderhoud, integriteitsbewaking en de mogelijkheid tot 24/7 online monitoring zorgen wij voor optimale veiligheid en zekerheid van het systeem. Met onze kennis van de toepassing en wet- en regelgeving kunnen wij klanten voorzien van hoogst betrouwbare, uiterst praktische en toch zeer betaalbare preventieve oplossingen.