FUNCTIEBEHOUD

Als er brand ontstaat, kan de veiligheid van personen enkel gewaarborgd worden wanneer alle noodzakelijke veiligheidsinstallaties blijven functioneren. Kabeldraagsystemen met functiebehoud behouden hun draagfunctie in geval van brand en dragen zodoende bij tot de blijvende werking van een installatie.

Vergokan stelt u systemen voor die de zwaarste testen doorstonden in dit gespecialiseerd domein, bestaande uit standaard en niet standaard draagconstructies. Onze producten dragen het E30-E60-E90-label (wat duidt op 30, 60 of90 minuten), volgens DIN 4102 deel 12. Bovendien zijn ook deze systemen bijzonder gemakkelijk te installeren.

Gepubliceerd op13 mei 2021 om 0:00