KABELLADDERS

Als er meer kabelgewicht moet gedragen worden, bij lange trajecten en bij grote ondersteuningsafstanden maakt u gebruik van kabelladders.

Vergokan biedt een breed gamma kabelladders aan. Van lichte tot zware ladders voor grote overspanningen.

De KL, (S)KL, KLL(I) en HDKS(R) kabelladders zijn licht in gewicht, doch sterk.

De HDKLIE is een industriële kabelladder met ronde sporten.

De KLM is een middelzware kabelladder, de KLZ is een zware ladder en KLW is een kabelladder voor grote draagwijdte. Deze

ladders behoren samen met de KLL(I) ladders tot het gamma uniforme kabelladders. Het uniforme kabelladdersysteem is innovatief, performant en bijzonder flexibel. Lengte, breedte en sportafstand kunnen variëren naargelang uw behoefte. Alle types worden gebruikt bij een brede waaier van elektriciteitsinstallaties in industrie, utiliteitsbouw en infrastructuurprojecten.

De kabelladders voldoen aan alle gekende Vergokan-kwaliteitseisen. Een absolute voorrang wordt gegeven aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Afgeronde hoeken en sporten geïntegreerd in de langsliggers staan borg voor een veilige montage. Tevens maakt dit beschadiging van de kabels onmogelijk.

Gepubliceerd op13 mei 2021 om 0:00