LI-600N Porometer / Fluorometer

LI-COR heeft een nieuwe optie ontwikkeld voor de succesvolle Porometer / Fluorometer de LI-600N.

Op veler verzoek heeft LI-COR de LI-600N ontwikkeld, waarmee de Porometer / Fluorometer nu ook kan worden toegepast bij naaldgewassen en bij kleine bladeren.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld nu ook grassen worden bemonsterd.

Om dit mogelijk te maken heeft men een nieuwe meetkamer ontwikkeld.

Door het kwantificeren van de verdamping en de huidmondjesgeleiding rond een naald, grasspriet of een klein blad is met de LI-600N een snelle, kwalitatieve meting mogelijk, waarbij een minimale verstoring van het licht, CO2 en H2O optreedt.

De LI-600N maakt gebruik van een door de gebruiker configureerbare stabiliteitscriteria, registreer een meting met een druk op de knop.

Gepubliceerd op7 september 2023 om 0:00
Adres
Turfschipper 114
2292JB Wateringen
Contact
J. Draaisma
Telefoon