Deel deze spotlight

CO Certificering

Tekst
BeeldKetenstandaard

Vanaf 1 april 2023 is het verplicht een inbedrijfsstelling van een ketel te melden bij een certificerende instantie.

In samenwerking met onder meer Techniek Nederland, wordt dit proces gestandaardiseerd met de DICO Standaard. Het conceptbericht staat in Semantic Treehouse. In de FGO+ app van Techniek Nederland is een eerste proefimplementatie gedaan. De volgende stap is het aanhaken van een certificerende instantie zodat het inlezen van het bericht bekeken kan worden. Er komt een reviewperiode om verbeteringen en opmerkingen te plaatsen. Dit proces gaat over miljoenen meldingen per jaar, dus de moeite waard om te standaardiseren voor de markt!

Standaard DICO berichten voor CO Certificering binnenkort gepubliceerd!

Over enkele weken kunnen inbedrijfstellingen en onveilige situaties slim gemeld worden via gestandaardiseerde DICO berichten. Er komen dan 2 nieuwe transacties beschikbaar namelijk:

T1.0 – Transactie inbedrijfstelling

Er wordt voorgeschreven dat een installatiebedrijf de afgeronde werkzaamheden en inbedrijfstelling meldt bij de Certificerende Instellingen (CI) waar deze gecertificeerd is. Op deze manier kan de CI steekproefsgewijs controles uitvoeren op de werkzaamheden van het bedrijf. De melding kan in dit geval door de inbedrijfsteller ook beschikbaar worden gesteld voor de woningcorporatie. Zo wordt de data op twee plekken gebruikt, waarna dit weer kan worden teruggekoppeld aan één of meerdere bewoners.

Certificerende instellingen

De certificerende instellingen werken volgens één van deze schema’s om partijen te certificeren. Op dit moment zijn er 5 CI’s (Bureau Veritas, Dekra, Kiwa, Normec en SKG-IKOB) die deze rol op zich nemen. In de toekomst kan dat veranderen.

Publicatie

Het schema, het onderliggende berichtmodel en procesdocumentatie zijn bijna gereed voor publicatie, de komende weken worden de laatste puntjes op de i worden gezet zodat de markt ermee aan de slag kan.

Gebruik CO Certificeringberichten


In Semantic Treehouse, de beheeromgeving van deze afspraken, vindt u de technische beschrijving, voorbeeld berichten, de schema’s en meer. Het berichtmodel beschrijft twee transacties middels één berichtstructuur. Het onderscheid wordt gemaakt middels een kleine codelijst die hangt aan het veld <code><MessageType></code>. Deze veldcode wordt gevuld met de code voor een melding van een onveilige situatie of met een code waardoor het bericht de melding van een inbedrijfstelling doorgeeft.

Alvast geïnteresseerd over inhoudelijke vragen over deze publicatie? Bel 088 1500 800 of mail naar dico@ketenstandaard.nl

Gepubliceerd op6 april 2023 om 14:58
Adres
Van Benthuizenlaan 1
1701BZ Heerhugowaard
Contact
Jolanda Eyzinga