Deel deze spotlight

De weg naar Parijs 2050

Tekst
BeeldXYTO Media

Claudia Reiner

MEDE-EIGENAAR VAN CARIS & REINER BV VICEVOORZITTER TECHNIEK NEDERLAND LID TASKFORCE BOUWAGENDA

Claudia neemt als vicevoorzitter van Techniek Nederland deel aan de (klimaat)sectortafel Gebouwde Omgeving en weet zodoende alles over de invloed van de energietransitie op onze sector. 

PARIJS KOMT DICHTERBIJ

‘Parijs lag tot voor kort niet alleen geografisch ver weg voor de ondernemer. Hetzelfde gold voor de tijdens de Parijse Klimaatconferentie gestelde doelen. Inmiddels zijn we ons allemaal bewust van het feit dat Parijs 2050 steeds dichterbij komt. Er wordt niet langer afgewacht. Provincies, gemeenten en ondernemers slaan de handen ineen. Naast de hetze tegen het Klimaatakkoord loopt er parallel een spoor waarop men bewust wordt en de uitdagingen met beide handen aanpakt.’

HET BESEF IS ER

‘Er worden overal coalities gesmeed. Dat zie je op zowel grote als op kleine schaal gebeuren. Het mooie van ondernemers is dat ze elkaar altijd vinden wanneer er vernieuwingen op komst zijn. Ik zie grote ondernemingen die samenwerkingspartners zoeken om de restwarmte waarover ze beschikken volledig te benutten. Een voorbeeld van de vele initiatieven die worden genomen. Parijs 2050 beklijft, ook bij installateurs. Niet voor niets kozen inmiddels 12.000 professionals voor bijscholing via onze opleiding warmtepomptechnologie. Deze installateurs gaan we in twee jaar tijd klaarstomen. Het besef is er.’‘Ja, natuurlijk zijn er monteurs die tussen de wal en het schip vallen. Een gevolg van onzekerheid over welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ter illustratie: afgelopen jaar is de verkoop van cv-ketels enorm gestegen. Dit is, gezien de ambitie die we hebben op het gebied van warmtepompen, vreemd te noemen. Deze stijging is gebaseerd op vrees voor wat er komen gaat. Met de aanschaf van dergelijke ketel is men immers nog tien jaar gegarandeerd van een technisch goed werkend systeem. Het is aan de overheid en aan partijen als Techniek Nederland om die onzekerheid weg te nemen. Het zal ertoe leiden dat mensen, zowel installatieprofessionals als particulieren, betere keuzes kunnen maken.’

ONZEKERHEID WEGNEMEN

‘Ja, natuurlijk zijn er monteurs die tussen de wal en het schip vallen. Een gevolg van onzekerheid over welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ter illustratie: afgelopen jaar is de verkoop van cv-ketels enorm gestegen. Dit is, gezien de ambitie die we hebben op het gebied van warmtepompen, vreemd te noemen. Deze stijging is gebaseerd op vrees voor wat er komen gaat. Met de aanschaf van dergelijke ketel is men immers nog tien jaar gegarandeerd van een technisch goed werkend systeem. Het is aan de overheid en aan partijen als Techniek Nederland om die onzekerheid weg te nemen. Het zal ertoe leiden dat mensen, zowel installatieprofessionals als particulieren, betere keuzes kunnen maken.’

GARANTIES VOOR DE KLANT

‘We zoeken naar oplossingen rondom de betaalbaarheid van de energietransitie. Gelukkig heeft de politiek de misser in de energierekening richting de burger toegegeven en aangepakt. Het is nu zaak om de CO2- heffing voor bedrijven op een goede manier in te zetten. Het geld moet in ieder geval binnen de energietransitie blijven vloeien. Dit zijn stappen die zekerheid geven en die nodig zijn om betrouwbare businesscases te gaan maken. Hierbij moeten we altijd denken in total cost of ownership. Ja, de initiële kosten zijn misschien wat hoger, maar daar staat een besparing tijdens de levensduur tegenover. Met een in het Klimaatakkoord ontwikkeld financieringsconcept onder zijn arm heeft de installateur handelingsperspectieven en kan hij zijn klant garanties geven.

GROENE BANEN

‘Terugkomend op de CO2-heffing voor bedrijven: de formatie geeft aan dat dit op een slimme manier moet gebeuren. We moeten voorkomen van de CO2-heffing alsnog aan de burger wordt doorberekend. Maar ook dat bedrijven door extra belasting niet langer investeren in hun Nederlandse vestigingen. Het geld dat bedrijven extra moeten ophoesten, moet geïnvesteerd worden in de eigen verduurzaming. Hiermee kunnen bedrijven stappen maken en groene banen creëren. Dát moet en gaat het kabinet uitwerken.’

WIJKAANPAK

‘De energietransitie gaat met name plaatsvinden in de regio. Zo gaan we Nederland stap voor stap -wijk voor wijk- verduurzamen. In 2021 moeten Nederlandse gemeenten duidelijkheid geven over de toekomstige energievoorziening in hun omgeving. Daarbij zullen bijvoorbeeld in de Randstad andere technologieën gebruikt worden dan in landelijk gebied. Daar moeten de voorzieningen op worden toegerust, dat is anders dan tot dusver werd gedaan. Samenwerking tussen betrokken partijen als lokale overheden, energiebedrijven, netbeheerders, bouwers, installateurs en kennispartners is hierin onmisbaar. In feite wordt deze samenwerking een living lab waarin vraaggestuurd wordt gewerkt, nieuwe technieken worden toegepast en dicht op de praktijk wordt geleerd.

AANDACHT VOOR HET ENERGIENET

‘Een aandachtspunt hierin is de energie-infrastructuur. De elektrificatie van ons installatiewerk vraagt om verzwaring van het energienet. Ja, dat is best een ding. Daar zijn gekwalificeerde mensen voor nodig en regio’s die met de hele keten optrekken. Plannen moeten op elkaar aansluiten en dat vraagt om intensieve samenwerking tussen netbeheerders en installateurs. De regie hoort bij de gemeente, maar ketenverantwoordelijkheid is hierin onmisbaar. We moeten ons als installatieprofessional openstellen voor het totaalplaatje. Wanneer we in onze monowereld blijven en als enige verandering in ons werk een warmtepomp plaatsen in plaats van een cv-ketel, dan komen we er niet. We moeten uitzoeken met wie we ons willen en kunnen verbinden. De sector moet als collectief gaan opereren om de vraagstukken waar we voor staan de baas te zijn. Deze zaken gaan bij onze bedrijfsvoering horen en daar zullen we tijd voor vrij moeten maken. Wie ondernemend genoeg is, grijpt deze kans. Zo simpel is het.’

TECHNIEK NEDERLAND HELPT EEN HANDJE

‘Je moet beginnen met laaghangend fruit. Er zijn kansen te over. En Techniek Nederland biedt extra ondersteuning door onder meer het ontwikkelen van een regioaanpak. Alleen het arbeidsmarktvraagstuk, dat blijft een bottleneck. Elke industrie schreeuwt om talent. Het mbo droogt op, terwijl dáár juist veel potentieel zit. Iedereen wil naar de havo of vwo, want dan tel je mee. Het is dus zaak om het imago van met name het vmbo en mbo aan te pakken. Want een bijdrage leveren aan onze toekomst, met het ontwikkelen van nieuwe energievoorzieningen en bijdragen aan veiligheid, dat is hartstikke aantrekkelijk. Daarnaast moeten we productiviteitsgroei realiseren. Wanneer er minder potentieel voorhanden is, moeten dingen slimmer, sneller en effectiever geregeld worden. Welke skills zijn nodig om Nederland van wijk tot wijk te verduurzamen? Hier hebben we in de brede intentieovereenkomst als onderdeel van het Klimaatakkoord vol op ingezet.

LEERLIJN WARMTEPOMPEN

Nederland verduurzaamt. Om de afspraken in het Klimaatakkoord na te komen, zijn er steeds meer ambities vanuit de overheid. Door alle bijkomende media-aandacht krijg je waarschijnlijk steeds meer vragen van klanten over het installeren en onderhouden van warmtepompinstallaties. Maar hoe geef je het juiste advies en hoe voer je de installatie correct uit? Opleiden en bijscholen is een must. Techniek Nederland, OTIB, ROVC, Installatiewerk en NVKL hebben in samenwerking met diverse andere partners een warmtepomp-opleiding leerlijn ontwikkeld, waarin alle facetten van de techniek en toepassingen aan bod komen. Voor deze complete leerlijn kun je binnenkort terecht op zeven locaties door het hele land. 

WARMTEPOMP

Er is zoals je weet niet zoiets als dé warmtepomp. Ze zijn er in heel veel soorten. Lucht-lucht, lucht-water, water-water. En dan zijn er nog de individuele en de collectieve systemen. Dus eigen, particuliere oplossingen versus een blok rijtjeswoningen die tegelijk van een collectieve bron gebruik maken. Plus de hybride systemen waarin een warmtepomp samenwerkt met een gasketel. Ieder systeem kent zo zijn eigen kneepjes en geheimen. Kies de opleiding die het beste bij je past. Van advies door monteur of telefoniste tot aan het behalen van het STEK-certificaat F-gassen waardoor je onderhoud kunt plegen aan de gashoudende onderdelen.

STROOM IN OP JOUW NIVEAU EN WEES KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Ga voor de opleiding die het beste bij je past: ❱ Warmtepompinstallaties – het juiste advies ❱ Warmtepompinstallaties – toepassing en werking ❱ Warmtepompinstallaties – installeren ❱ Waterzijdig inregelen van CV Installaties ❱ Warmtepompinstallaties – onderhoud en storingen oplossen ❱ Ontwerpen van hybride warmtepompsystemen ❱ F-gassen categorie II

Meer informatie vind je via https://www.technieknederland.nl/acties/leerlijnwarmtepompen-pump-up-the-heat.

Heb je vragen? Neem contact op met Techniek Nederland Productmanager Nancy Dekker via 079 325 06 62 of n.dekker@uneto-vni.nl.

TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTOGRAFIE KEESNAN DOGGER

TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTOGRAFIE UNSPLASH

Gepubliceerd op1 juli 2019 om 13:49
Adres
Van Benthuizenlaan 1
1701BZ Heerhugowaard
Contact
Jolanda Eyzinga