Deel deze spotlight

Excellent in service

Tekst
BeeldItho Daalderop

Climate for life/Itho Daalderop zoekt continu naar optimalisaties in kwaliteit, duurzaamheid én service. Door de energietransitie groeit de vraag naar duurzame installatietechnieken en volgen nieuwe technieken elkaar in rap tempo op. Installateurs worden met nieuwe verantwoordelijkheden geconfronteerd in een markt waarin de eindgebruiker steeds kritischer wordt en technisch opgeleid personeel schaarser wordt.


We hebben een aantal jaar geleden de serviceafdelingen van Itho Daalderop en Klimaatgarant samengevoegd tot één Climate for life servicepunt, dienstbaar voor álle stakeholders van onze interne organisatie t/m onze installatiepartners, opdrachtgevers en eindgebruikers. Nu gaan we een stap verder door te streven naar excellente service. We hebben onze service uitgebreid en nemen onze verantwoordelijkheid door het ontwikkelen én delen van gebruiksvriendelijke apps, video’s en andere tools die installatie, onderhoud en service van onze systemen nog eenvoudiger maken. Climate for life, excellent in service.

Om al deze systemen optimaal te laten functioneren is de samenwerking met installatiepartners essentieel. Daarom zetten we nog meer dan voorheen in op partnerships. We willen graag mét in plaats van voor elkaar werken, zodat een snelle en goede storingsopvolging, een efficiënte routing en een hoge klanttevredenheid samenkomen.

Verbeteren start met meten. Om inzicht te krijgen in hoe klanten onze producten en service ervaren, voeren we regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken uit. Na iedere productregistratie en/of servicebezoek ontvangen eindgebruikers automatisch een mail, waarin wij hen vragen om een korte review op één van de relevante reviewsites. Secundair hieraan loopt een NPS-klanttevredenheidsonderzoek op zakelijk vlak, waarbij we opdrachtgevers, installateurs en eindgebruikers vragen naar hoe zíj onze samenwerking ervaren en welke verbeterpunten zij graag zien. Een online serviceteam zorgt ervoor dat de vragen die online worden gesteld en/of klachten die worden gedeeld direct worden opgevolgd. Zo werken we continu aan verbetering, met als uiteindelijke doel:

excellent in service, blije opdrachtgevers, blije installateurs én blije eindgebruikers.

Service App

Met de Service-app kunt u handleidingen inzien, producten in bedrijf stellen, storingen melden, storingscodes opzoeken, garanties registreren en installaties aanmelden voor monitoring. Doordat u – met uw mobiel – alles al eenvoudig bij de klant kunt inregelen en registreren, hoeft u achteraf geen administratie meer te doen. Bekijk de vernieuwde Service-app op ithodaalderop.nl/serviceapp.


Videobellen

Binnenkort kunnen we wanneer de installateur bij een toestel staat eenvoudig een veilige online videoverbinding maken vanaf onze computer zodat we met de installateur mee kunnen kijken. Zo kunnen we op afstand samen achterhalen wat de oorzaak van een storing is en deze dus ook op afstand oplossen. Dit scheelt een installateur een hoop tijd.
Gepubliceerd op24 oktober 2022 om 0:00