Deel deze spotlight

Het belang van vakgericht onderwijs

Tekst
BeeldXYTO Media

Goed en aantrekkelijk onderwijs is cruciaal voor een gezonde groei van onze branche. Precies daarom strijdt ondernemersvereniging Techniek Nederland voor een flexibel en actueel mboen hbo-aanbod, goede docenten, erkende leerbedrijven en goed gefaciliteerde leslocaties. Programmamanager Ontwikkeling Scholing Arbeidsmarkt Judith van Heeswijk: ‘We doen heel veel en hebben duidelijke standpunten over het technisch beroepsonderwijs. Naast zorgen voor een actueel opleidingsaanbod -veelal in samenwerking met OTIB-, zijn we ook de aangewezen partij om te lobbyen. Dat doen we zowel op het ministerie van OCW, in het scholenveld als in de talrijke organisaties daartussen. In dit omvangrijke netwerk proberen we het onderwijs zo positief mogelijk te beïnvloeden.’ 

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van de technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische handel.

De vereniging uit Zoetermeer vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is hiermee één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland. Een van de kennisgebieden waarop Techniek Nederland opereert, is Scholing en Arbeidsmarkt. Een gebied dat - juist in onze sector - veel aandacht verdient. Zeker gezien de uitdagingen in de gestelde klimaatdoelen. Voor het ontwikkelen van producten die het vakmanschap in de branche stimuleren, werkt Techniek Nederland samen met haar opleidings- en ontwikkelingenfonds OTIB.

De missie van OTIB is vakmensen in de technische installatiebranche in staat te stellen hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

OTIB zet zich in voor ruim 130.00 werknemers en bijna 10.000 werkgevers in de branche. Dat doet OTIB middels drie programmalijnen:

• ontwikkeling van talent

• ontwikkeling van kennis

• instroom

INVESTEER IN PERSONEEL

‘Het is onze taak om de keuze voor technisch onderwijs bij jongeren te promoten, een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs te realiseren en de overheid te stimuleren voldoende te investeren in goed onderwijs. Ons standpunt inzake scholing van personeel is zo helder als glas: investeren is noodzakelijk. Onze sector verandert razendsnel en kent bovendien een flinke groei. Er komen in rap tempo nieuwe vraagstukken op ons af. Wanneer je niet focust op personeel en kwaliteit, mis je de trein. Overigens verwachten we dat dit verantwoordelijkheidsgevoel ook bij individuele medewerkers zelf wordt ervaren.’

HYBRIDE DOCENTEN

‘We zijn continu met opleiders in gesprek. Een van de resultaten van deze gesprekken -waarin we samenwerken met andere organisaties- is het mbo-convenant voor de wijkgerichte aanpak in het kader van de energietransitie. Ook zijn diverse curricula ontwikkeld die we willen vertalen naar kanten-klare pakketten zodat opleiders deze kunnen aanbieden. Er mag namelijk geen arbeidspotentieel onbenut blijven, zij-instromers zijn welkom. En: er moet zoveel mogelijk geschakeld worden met de praktijk. Dé reden voor Techniek Nederland om in te zetten op hybride docenten. Deze vakmensen staan met één been in de praktijk en het andere voor de klas. 

BRANCHEVAKMANSSCHAPSSTRUCTUUR

‘We houden constant bij wat de actuele stand van zaken is in onze branche, kennen de kwaliteitsregelingen en zorgen dat we in beeld brengen wat dat betekent voor de beroepscompetenties. Daarom hebben we ook de branchevakmanstructuur in het leven geroepen. In deze branchevakmanschapsstructuur geven we aan: • wat de meest voorkomende functies zijn in de branche • welke taken bij deze functies horen voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar • welke kennis, vaardigheden en certificaten bij deze functies vereist zijn voor de vakvolwassen beroepsbeoefenaar Samen met onze vakcommissies bekijken we wat de nieuwe ontwikkelingen en technieken voor gevolgen hebben voor de gewenste competenties. Moeten opleidingen worden aangepast of is het wenselijk compleet nieuwe opleidingen of trainingen te ontwikkelen? Met onze plek in de Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven maken we afspraken over hoe het middelbaar beroepsonderwijs vormgegeven moet zijn.’

VAKPASPOORT

‘Samen met OTIB en sociale partners werken we momenteel aan een Centraal Register Techniek en het Vakpaspoort. Hiermee kunnen vakmensen in onze branche hun vakmanschap, zoals certificeringen, straks in één oogopslag zichtbaar maken via een app. Omdat de informatie over het vakmanschap rechtstreeks door kwaliteitsorganisaties, opleidingsinstanties en examenbureaus wordt ingegeven, is het hiermee ook meteen gevalideerd. Hiermee kan het paspoort tevens voor diverse toepassingen als digitaal ID gebruikt worden. We verwachten de app begin 2020 te kunnen presenteren.’

INSTROOM BEVORDEREN

‘We werken dus vanuit alle kanten aan de kwaliteit in en van onze branche. Daarnaast focussen we ook op de instroom van nieuwe mensen. Dan hebben we het over het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek en over het ontwikkelen van huidige technici, maar ook over zij-instromers. Niet zelden kiezen statushouders en mensen vanuit andere branches, waaronder bijvoorbeeld de horeca, voor een opleidingstraject in de techniek. Samen met OTIB ontwikkelen we praktijkscholingsprogramma’s en koppelen we werkgevers aan deze zij-instromers.

PARIJS 2050

‘Ja, daar zijn we veel mee bezig. De klimaatafspraken hebben een enorme impact op onze sector. We krijgen naast enorme tekorten op de arbeidsmarkt te maken met de integratie van technieken waardoor beroepen significant veranderen. Juist daarom zitten we als vereniging aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving en in de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing voor het Klimaatakkoord. Onder deze taakgroep hebben we met partijen vanuit de gebouwde omgeving een intentieverklaring getekend. We initiëren concrete regionale projecten om te leren van de wijkgerichte aanpak en innovaties op te halen. Want een straat aansluiten op zonnecollectoren en een warmtepomp is andere koek dan het vervangen van de cv-ketel.’ ‘Wij maken voor onze achterban inzichtelijk waar men op kan inzetten. En dat zal per regio verschillen. De ene wijk krijgt stadsverwarming, de ander wordt geëlektrificeerd. De installateur doet er goed aan op zijn of haar beurt de plannen in de regio in de gaten te houden en de mogelijkheden voor samenwerking met netbeheerders, bouwers en andere installateurs te verkennen. Samen zorgen we ervoor dat het werk in de toekomst slimmer en sneller gaat.’ Bekijk hier het opleidingsaanbod van Techniek Nederland: www.technieknederland.nl/opleidingen

TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTOGRAFIE TECHNIEK NEDERLAND & OTIB

Gepubliceerd op9 juli 2019 om 16:41
Adres
Van Benthuizenlaan 1
1701BZ Heerhugowaard
Contact
Jolanda Eyzinga