OOnderwerpen van Industrie 4.0 tot groene automatisering en voorspellend onderhoud werden besproken tijdens HELUKABEL's industriepraatje
Kabels en draden zijn als een zenuwstelsel voor industriële automatisering: Indien nodig verzenden ze signalen, gegevens en stroom.
Deel deze spotlight

Let's talk about Industrial automation

Tekst
BeeldHelukabel marketing

Of het nu gaat om productie, assemblage, intern transport of logistiek: Automatisering wordt geïntegreerd in steeds meer processen in alle sectoren en bedrijfssectoren en verandert deze van onderaf. Kabels en draden zijn als een zenuwstelsel:

Indien nodig sturen ze signalen, gegevens en stroom van de sensor via de controller naar het managementniveau. In een discussie met experts hebben we de uitdagingen voor industriële automatisering onder de loep genomen, evenals waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen en trends op dit spannende gebied.


DE TERM "INDUSTRIËLE AUTOMATISERING" IS ERG BREED EN OMVAT VELE SUBDISCIPLINES. WAT IS JOUW DEFINITIE VAN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING?

Martin Schleef: Stel je een machine voor of een set van gekoppelde machines die herhaaldelijk specifieke taken uitvoeren op hoge snelheid. Eenvoudig gezegd gaat het bij industriële automatisering om hoe je deze machines bestuurt, dat wil zeggen, hoe je ze start, midden in de productie stopt of verbeteringen aanbrengt. De meest relevante benchmark hier is de zogenaamde overall equipment effectiveness of OEE. Deze maatstaf geeft het gebruik van apparatuur ten opzichte van de productietijd weer en zet de beschikbaarheids-, prestatie- en kwaliteitsniveaus om in eenvoudig te visualiseren verhoudingen. Bij Fraunhofer IPA onderzoeken we hoe OEE kan worden verbeterd met behulp van sensortechnologie, kunstmatige intelligentie en andere technologieën.

Matthias Eick: Zoals ik het zie, is het doel van industriële automatisering om processen met een hoge herhaalnauwkeurigheid te automatiseren en menselijke betrokkenheid overbodig te maken. Zulke processen zijn niet langer het exclusieve domein van de werkvloer: er zijn veel andere gebieden die ook profiteren van de vooruitgang in automatisering. Er is nu een overvloed aan kleinere, krachtigere en gebruiksvriendelijkere technische hulpmiddelen op de markt.

Steffen Quadt: De term is niet langer exclusief voor de productiesector. Landbouw is ook een soort industrie. Naar mijn mening is het primaire doel van industriële automatisering het verbeteren van de productiviteit. Dit kan door middel van technologie, maar ook door nieuwe methoden en benaderingen. Dezelfde technologie kan totaal verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van hoe deze wordt ingezet.

Frank Sangel: Naast productiviteit gaat automatisering ook over het ontlasten van mensen van monotone en vermoeiende taken, wat de procesveiligheid ten goede komt.

Schleef: Dat klopt. We maken onderscheid tussen verschillende drijvende krachten achter automatisering, zoals kwaliteit in de vorm van bijvoorbeeld herhalingsnauwkeurigheid, of ergonomie en beschikbaarheid van personeel.

Eick: Automatisering betekent niet alleen processen productiever maken, maar ook het gebruik van middelen optimaliseren. Machines in de verwerkende industrie kunnen bijvoorbeeld veel efficiënter materiaal plannen en gebruiken met behulp van rekenmodellen.

Lees het hele artikel op de site van HELUKABEL: https://www.helukabel.nl/nl-nl/Nieuws/Post/Item_8832.html

Gepubliceerd op27 juni 2023 om 0:00