Deel deze spotlight

Noodzaak van onmiddellijke certificering in de gasinstallatiebranche

Tekst
BeeldXYTO Media

Sinds 1 april 2023 is de certificering voor bedrijven die werken aan gasverbrandingsinstallaties geen keuze meer, maar een vereiste. Als uw bedrijf nog niet gecertificeerd is, is het nu dringend tijd om in actie te komen. Het ontbreken van een certificaat betekent dat u wettelijk niet bevoegd bent om werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Gelukkig biedt Kiwa, met zijn uitgebreide team van auditoren, een snelle doorlooptijd voor het certificeringstraject, waardoor u snel aan de slag kunt.

Certificatieplicht: Een dringende vereiste

De ernst van koolmonoxide-incidenten, met jaarlijks meerdere doden en honderden ziekenhuisopnames in Nederland, heeft geleid tot de invoering van strikte regelgeving. Een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 benadrukte de urgentie van overheidsingrijpen, resulterend in de onontkoombare certificatieplicht voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van gasverbrandingsinstallaties. De verantwoordelijkheid ligt nu ook bij de consument, die enkel gecertificeerde installateurs mag inschakelen.

Diverse certificeringsroutes bij Kiwa

Kiwa biedt verschillende certificeringen aan, passend bij de nieuwe wettelijke eisen. De Kiwa BRL K25000-regeling maakt certificering toegankelijker en efficiënter met een gestroomlijnd traject. Daarnaast biedt Kiwa de BRL 6000-25 van InstallQ én de mogelijkheid tot certificering voor specifieke werkzaamheden zoals bij gasgestookte sfeerhaarden met de NHK BRL.

Een snel en efficiënt certificeringsproces

Met de Kiwa BRL K25000 kunt u rekenen op een duidelijk en beknopt certificeringstraject. Dankzij de CO-app van Kiwa kunnen audits gedeeltelijk op afstand worden uitgevoerd. Dit vermindert de tijd en kosten die normaal gepaard gaan met het certificeringstraject aanzienlijk, wat vooral voordelig is voor kleinere bedrijven of zzp'ers.

CO-certificatie kan ook gecombineerd worden met andere certificaten, zoals de VCA. Hoewel elke certificering zijn eigen kenmerken heeft, kan een audit voor de K2500 of 6000-25 vaak gelijktijdig met een BRL 6000- of BRL 100-audit worden uitgevoerd, waardoor dubbel werk wordt voorkomen.

Voor aanvullende informatie

Bezoek de Kiwa-website voor meer informatie, op onze 'Certificering preventie koolmonoxide' pagina vindt u meer informatie over certificatieschema's en antwoorden op uw vragen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kiwa via NL.CO.Certificering@kiwa.com of +31 88 998 32 20 voor persoonlijk advies en ondersteuning bij uw certificering.

Gepubliceerd op21 november 2023 om 9:23
Adres
Van Benthuizenlaan 1
1701BZ Heerhugowaard
Contact
Jolanda Eyzinga