NU EN DE WEG NAAR DE TOEKOMST

TekstMarieke Pool
BeeldPexels

In de afgelopen twee jaar is door ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, AEDES, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en OnderhoudNL gewerkt aan de totstandkoming van De Renovatieversneller. In deze periode bood dit landelijke programma subsidie, kennis en begeleiding aan vragers en aanbieders die samen huurwoningen sneller, beter en betaalbaar wilden verduurzamen om zo bij te dragen aan een beter klimaat.

In de eerste twee jaar zijn mooie stappen gezet:

• de eerste collectieven hebben zich gevormd;

• er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten;

• er zijn verschillende tools ontwikkeld, waaronder de conceptenetalage en de communicatiewijzer;

• we hebben de thema’s als Total Cost of Ownership een flinke boost gegeven;

• net als het Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap;

• en regionale hubs hebben een landelijk podium gekregen bij de Ervaring Vertelt Tours.

De toekomst van het programma

De afgelopen maanden heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de subsidieregeling van De Renovatieversneller onder de loep genomen. Daarnaast sprak zij met diverse marktpartijen over De Renovatieversneller en de toekomst ervan. Daaruit is naar voren gekomen dat voor een continuering van de huidige opzet van het programma De Renovatieversneller om nieuwe impulsen vraagt. Gelet op de ontwikkelingen in de koopsector, zoals het denken in een aanpak voor contingenten van woningen en meer collectieve verduurzamingstrajecten, is het de intentie van BZK om het programma te verbreden. Een nieuw programma zal zich richten op het versnellen van de renovatie van bestaande woningen in zowel de particuliere en sociale huursector als de koopsector. Voordeel daarvan is dat ook het zogenaamde gespikkeld bezit kan worden meegenomen in de uitdaging van opschaling. Marktpartijen worden volgend jaar door het Ministerie van BZK uitgenodigd om met concrete programmavoorstellen te komen door middel van een openbare aanbesteding. Totdat er een nieuwe opzet is van het vervolgprogramma blijven de reeds ontwikkelde producten beschikbaar voor gebruik op www.derenovatieversneller.nl en kunnen vragen via de vragendesk gesteld worden.

Gepubliceerd op9 april 2022 om 16:00