Deel deze spotlight

Titel: HRU 400 DuoZone en QuattroZone: WTW-units met slimme zoneringsoplossingen

Tekst
BeeldItho Daalderop Nederland B.V.

Met de HRU 400 heeft Itho Daalderop een bijzonder krachtige WTW-unit met een grotere capaciteit aan boord. Daar worden nu twee slimme zoneringsoplossingen aan toegevoegd: de HRU 400 DuoZone en HRU 400 QuattroZone. Hiermee wordt er gerichter geventileerd in de woon- en slaapzone, wat zorgt voor energiebesparing, geluidsreductie en een optimaal binnenklimaat in de zone waar het op dat moment gewenst is.

HRU 400 QuattroZone: hoge BENG-waardering, meer comfort

Bij een DuoZone oplossing wordt er gezoneerd op de toevoer van ventilatielucht op basis van CO2-metingen in de woonkamer en hoofdslaapkamer.Zonekleppen worden hierbij direct op de WTW-unit of in het kanaal geplaatst. Met de HRU 400 QuattroZone oplossing kan er ook op de afvoer in de keuken en in de natte ruimtes gezoneerd worden. Dit door middel van de bediening van de RFT Auto. Het zoneren gebeurt door middel van vier zonekleppen op de toe- en afvoer van de HRU 400. Uiteraard staat de zoneklep nooit helemaal dicht en wordt er altijd minimaal geventileerd.

De HRU 400 QuattroZone oplossing is nog energiezuiniger en tevens wordt het toch al lage geluidsniveau van de WTW-unit nog lager. Dit resulteert in een optimaal binnenklimaat daar waar het op dat moment nodig is. In een BENG-berekening levert deze toepassing een extra waardering op van fctrl 0,41. De QuattroZone oplossing is per 1 april 2021 verkrijgbaar.

Ook beschikbaar in DuoZone oplossing

Naast de introductie van de HRU 400 QuattroZone is per 1 april 2021 de HRU 400 ook in DuoZone oplossing beschikbaar. De BENG-bijdrage voor de HRU 400 DuoZone oplossing is fctrl 0,44. De HRU 400 DuoZone zoneert op de toevoer naar de woon- en slaapzone. In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer wordt een CO2-sensor opgehangen. Uiteraard kan deze oplossing ook uitgebreid worden met CO2-sensoren in de overige slaapkamers.

Handig: plug & play installeren

Alle zoneringstoepassingen van Itho Daalderop kenmerken zich door installatiegemak. Dit gebeurt door eenvoudig te monteren zonekleppen direct op de WTW-unit of in het kanaal. Daarna worden de zonekleppen eenvoudig middels een kabeltje direct aangesloten op de WTW-unit. Deze directe aansluiting zorgt ervoor dat er geen extra stopcontact nodig is. De communicatie met de sensoren en bedieningen gebeurt via RF.

Gemak: inbedrijfstellen, inregelen en bediening via de app

De HRU 400 wordt inbedrijf gesteld middels de Service App. Ook kan de vooraf gemaakte ventilatieberekening ingelezen worden via de Cloud, waardoor handmatige invoer tot een minimum wordt beperkt. Na het invoeren van de gemeten debieten kan er een meetrapport worden gegenereerd. Tevens is er een speciale modus waarin de debiet- en geluidsmetingen kunnen worden gedaan.

Wijziging HRU ECO 300 DuoZone en HRU 400

Om het aantal WTW-units in het pakket van Itho Daalderop overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om per 1 april 2021 de HRU ECO 300 R en de HRU 400 geschikt te maken voor zonering. 3 zoneringssets zijn op deze units aan te sluiten. Voor de HRU ECO 300 R als de HRU 400 is er een DuoZoneset. Voor de HRU 400 is ook een QuattroZone-set beschikbaar.

www.ithodaalderop.nl/lerenzoneren


Animatie werking HRU DuoZone en QuattroZone

https://www.youtube.com/watch?v=MnIdTn8r6Qw&t=3s


Gepubliceerd op18 maart 2021 om 16:15