Deel deze spotlight

Toelichting onderzoek installatie insteek

Tekst
BeeldThor Helical Benelux

Vanuit een bepaalde installatie insteek komen ook wij met onze onderzoeken allerlei problemen tegen die we toch graag even willen toelichten. 

Installatietechnieken zijn zoals veel mensen denken en benoemen gerelateerd aan de warmte- en luchttechnieken toebedeeld. In zekere zin is dat ook zo, echter isolatiewaarden worden daar vaak ook in meegenomen, daar die een onderdeel zijn van het te behalen warmteplan of efficiëntie van het gebouw wat gewenst is. Zo ook de hoeveelheid van “frisse- of verse lucht” die ingebracht moet worden in een bestaand pand voor een goede en gezonde (re-)circulatie. 

Bij het aangaan van een onderzoek in een bestaande bouwsituatie komt het veelal voor dat de huidige woning niet meer hetzelfde is als de oorspronkelijke bouw. Hierin zien wij vaak dat er één of meerdere wanden zijn weggehaald waarmee zonder dat men dit wilde of als bedoeling had, een woning een bepaalde instabiliteit krijgt. Een wand weghalen of een opening in maken, en dan bedoelen we vaak wel een bouwmuur natuurlijk, heeft een bepaalde waarde in een woning. Zo ook de draagconstructie van de vloeren. Bij alles is rekening gehouden in de oorspronkelijke bouw met bepaalde gewichten en gebruiksvormen. Keukens die niet meer de oude maatvoeringen hebben zoals ze ooit waren, maar nu met hele uitgebreide kookunits en afzuigsystemen die www.thorlogical.nl

Met buizen achter het verlaagde plafond zijn weggewerkt, en dan in de bestaande afvoeren naar het dak of met nieuw gemaakte doorvoeren door de wanden naar buiten toe zijn gemaakt. Maar hoe goed zijn deze doorvoeren nu afgewerkt? En hoe schoon (bacterie- schimmelvrij) zijn de lucht circulatie kanalen eigenlijk? Er wordt vaak gesteld dat een ventilatiesysteem goed onderhouden moet worden. Maar in de praktijk kost dat geld, en heel zwart-wit zou dit elke 3 maanden moeten gebeuren om te voorkomen dat er een schimmelexplosie plaats vindt in de buizen. Nu worden veelal alleen de filters vervangen… zo die zijn schoon…, maar uhhhh de schimmel aanzet in de buizen dan? Wat wordt daartegen gedaan? Heeft u enig idee hoeveel mensen ziek worden met luchtweginfecties of soortgelijk geïrriteerde luchtwegproblemen door de MV-units in de wooncomplexen. De buizen worden namelijk niet gereinigd of schoongemaakt. Daarnaast worden er in de praktijk veelal maar 1 of soms 2 keer per jaar een onderhoudsronde gedaan hieraan. Buitenlopen achter een auto met uitlaatgassen is nog minder schadelijk voor ons.

Wat wij ook tegenkomen met onze inspecties is dat in de jaren 80 de verkeerde schroeven (parkers) zijn gebruikt en dus nu de buizen niet meer goed sluitend als 1 geheel functioneren. Belangrijk is dat dit ook door inspectiebureaus onderzocht wordt. 

Woningen uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw hebben hierin een hele duidelijke andere bouwmethodiek als de woningen die nu gebouwd worden. Toch is het vaak dat vanuit de overheid opgelegde of ontstane situaties zo dat de woningbouwverenigingen en of woningcorporaties deze woningen in stand moeten blijven houden, wegens het toch al chronische te kort van huurwoningen in Nederland. 

Aansluitend op deze problematiek worden deze gebouwen dus door geëxploiteerd Middels het opknappen, “nul op de meter-concept”, of gewoonweg het instand houden van deze woningen worden er keuzes gemaakt. In de gekte van huidige dag worden er veelal keuzes gemaakt die eigenlijk niet meer kunnen. Als voorbeeld wordt en vaak te gemakkelijk maar een na-isolatie aangebracht in de spouwen waarmee, zonder dat er rekening gehouden wordt wat het doet met de vochthuishouding in de spouwmuren en of als het verkeerd gaat de schimmels die ontstaan in de huizen, welke opties zijn er als de na-isolatie 20 jaar oud is en ingezakt en niet meer goed functionerend om deze eruit te kunnen halen en te vervangen voor andere materialen? Het gewoonweg maar aanvullen met een ander soort isolatiemateriaal wat wij helaas maar al te vaak tegenkomen is gewoonweg GEEN optie. Waarom? Doordat er twee totaal verschillende isolatiematerialen in een spouw een dauwpunt verplaatsing gaan veroorzaken, waarbij het vocht ophoopt in de spouw, of deze juist naar binnenkomt in de woning. Hierbij zeker ook niet vergetend de toch al beperkt aanwezige spouwanker van gegalvaniseerd staal uit de jaren ’50 en ’60 en zeker ook ’70 welke door de dauwpunt verplaatsing enorm toegetakeld worden met alle aanwezige risico’s van dien dat de gemetselde buitenbladen los kunnen komen en bij een storm of een zware blikseminslag om kunnen vallen met alle gevolgen van dien. Ik moet er niet aan denken dat er net een gezin of voorbijganger langs zo een gebouw loopt. 

Echter in het gebouw als er bijvoorbeeld een warmtepompinstallatie geplaats moet gaan worden, dan heeft dat enorm veel invloed op de leefruimte van een huis, en of het nu een huur- of een koopwoning betreft, in beide gevallen wil eigenlijk niemand een (slaap)kamer opofferen in de vaak toch beperkte ruimtes die er zijn. Want naast het feit dat deze installaties veel ruimte in beslag nemen, zijn het ook nog eens hele zware apparaten die een enorme belasting op de draagconstructie van het gebouw meenemen. Deze worden vaak even niet benoemd of bedacht bij de keuzeopbouw van woningbouwverenigingen en of woningcorporaties. Want kan het gebouw of huis dit gewicht wel dragen? Kunnen de bouwmuren en vloeren dit wel aan? Is het vloerveld opgebouwd uit een houten balklaag of zijn het betonnen vloeren? Is er tijdens de bouw rekening gehouden als het breedplaatvloeren zijn welke gewichtstoenames er kunnen zijn in een huis, en is dit doorberekend als het op een lokale positie alleen komt? Denk hierbij aan een putbelasting!

Kortom er zijn ten aanzien van de mogelijkheden van toepassingen nog een heleboel onbenutte mogelijkheden voor energiebesparing en of andere vormen van warmtebronnen tegenwoordig waarbij ik nu alleen even kort heb gerefereerd aan de mogelijke problemen die kunnen ontstaan waar vaak niet aan gedacht wordt bij het maken van keuzes 

Onderzoeken van het RIVM benoemd als RIVM Briefrapport 2019-0051 stellen dat: Quote: • De rijksoverheid financierde in 2018 ruim honderd pilots bij verschillende overheden om ervaring op te doen • Het RIVM heeft de resultaten en ervaringen geanalyseerd. 

• Er kan nog niet worden gezegd of het doel (0,1 tot 0,25 Megaton minder CO2-uitstoot) wordt behaald. Wel is al bekend dat door acht pilots samen naar schatting 0,042 Megaton minder CO2 wordt uitgestoten. • Bij deze pilots wordt het meeste effect gerealiseerd door nieuwe windenergie uit Nederland in te kopen. Samengevat wordt er gesteld dat door de overheid bespaard en of bezuinigd wordt op uitstoot CO2 door het EXTRA INKOPEN van nieuwe windenergie!! Zo wil de overheid ons ook van het gas afhebben, waarbij onze oosterburen momenteel heel druk bezig zijn om hun bevolking juist op het gas aan te sluiten middels een subsidie van €750,00 per woning. Dit willen ze mede bereiken door het gas wat Nederland niet wil benutten in het gebruik bij de woonhuizen te gaan benutten in de woonhuizen in Duitsland. Dit houdt dus in dat Nederland dezelfde hoeveelheden gas zal blijven oppompen, echter nu alleen om te verkopen aan het buitenland en hiermee de staatskas extra te financieren. Als we dan even teruglezen op het RIVM-onderzoek hoe de overheid zijn zaakjes regelt… middels het inkopen van “schone energie” van windenergie dan bereiken wij dus als land niks. Dat inkopen van die schone energie gebeurt dan aannemelijk van het geld dat het buitenland dan betaald heeft voor het verkochte gas. Kortom er zijn nog zoveel andere mogelijkheden om wel op een goede juiste wijze te besparen. Het huidige paniekbeleid van de overheid zorgt voor veel problemen waar wij met zijn alle wat aan moeten doen. Echter denk ik dat we de boel moeten omdraaien en niet gaan zitten afwachten op het Paniek-Beleid van deze overheid, maar met onderbouwde antwoorden te komen die wij in Nederland als installatie- en bouw techneuten echt wel hebben. Laat de bouwkundige wereld nu eens de overheid gaan sturen en met feiten aantonen wat wij kunnen. Er ligt een fantastische infrastructuur in het land onder de grond van gas- en elektra netwerken. Gebruik deze leidingen om het nog beter te maken. Denk bijvoorbeeld aan waterstof die zo door het gas netwerk heen kan… De huidige Cv-ketels kunnen middels een kleine aanpassing dan gewoon door werken zonder dat elk gezin duizenden tot tienduizenden euro’s moet gaan uitgeven om te moeten gaan voldoen aan de overheidswaanzin die momenteel schijnbaar naar voren wordt gebracht. Spouwmuurisolatie kan middels vele andere methoden al vervangen worden, wat al begint bij een goede en kwalitatieve gevel welke hele bakstenen heeft en voegwerk welke in goede staat is. Juiste plaatsing van open stootvoegen voor een goede ventilatie, eventueel zelfs een gehydrofobeerd gevelbeeld wat wel damp doorlaat maar vocht buiten houdt. Anderzijds kan er ook bij koudebruggen bij betonnen consoles een thermoshield middels een keramisch filter worden toegepast welke ook een Rc-waarde besparing heeft. Een buitengevel isolatie toepassing. Kortom er zijn nog zoveel opties. Maar pas op met het toepassen in de bestaande oude woningen van zware apparatuur waarbij de huidige woningen een risico gaan vormen met instort gevaar op termijn tot gevolg.  

Tekst / Foto : Thor Helical

Gepubliceerd op19 maart 2020 om 13:14