Deel deze spotlight

Van Delft realiseert installatieoplossingen

Tekst
BeeldXYTO Media

Het bedrijf

Van Delft Groep realiseert installatieoplossingen in utiliteit, woningbouw en industrie en doet dat in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. De totaalaanpak van Van Delft leidt tot bouwwerken met een beter arbeidsklimaat, lagere energiekosten en een langere levensduur. Het familiebedrijf is opgericht in 1895, heeft 140 medewerkers en wordt geleid door de vierde generatie Van Delft (Ad en Marc).

We spreken directeur Marc van Delft.

Participatie

‘We hebben een duidelijke visie: als je je als bedrijf staande wilt houden, moet je dingen samen gaan doen. Van Delft participeert derhalve momenteel in een zestal andere ondernemingen in de installatietechniek. De eerste participatie ontstond zo’n tien jaar geleden vanuit de behoefte om te groeien zonder onze wendbaarheid te verliezen. Met de huidige omvang van onze organisatie blijven we namelijk beschikken over de flexibiliteit waar de markt om vraagt. Bij elk van de zes participaties werken we intensief samen met een medewerker vanuit Van Delft. Derhalve weten we precies wat voor vlees we in de kuip hebben. De etalage van elke participatie is anders -het ene bedrijf focust op totaalprojecten, het andere op service, beheer en onderhoud of puur op techniek- maar de achterkant -ERP- is overal hetzelfde. Deze samenwerkingen zijn voor ons ook de manier om in de energietransitie mee te groeien. Het stelt ons in staat met projecten en klanten bezig te zijn in plaats van met hiërarchie en rapportages. Bovendien kunnen we in deze bedrijfsformatie gemakkelijk de expertise van collega’s inroepen.’

Eerst de koers bepalen

‘In de tijd van de laagconjunctuur hebben we veel innovaties gedaan. Innovaties die zich lang niet allemaal terugbetalen. Op dit moment richten we ons met name op het laaghangende fruit. De politiek gaat van links naar rechts. Forum voor Democratie roept dat de klimaatverandering onzin is, vanuit links horen we hele andere geluiden. Welke richting moeten wij op? Het eerste concept Klimaatakkoord bevatte 600 maatregelen! De beoogde energietransitie lijkt vooral technisch te worden ingestoken, mijns inziens vraagt het juist vooral organisatorische en sociale ontwikkelingen en dat is echt iets voor de langere termijn. Wij wachten nu wel even. We zitten gewoon met z’n allen te dicht op het stuur waardoor we slechts de motorkap en niet de weg voor ons zien. We moeten de stoel wat naar achter plaatsen, de auto op cruise control zetten en naar de horizon kijken. Kortom, eerst de koers bepalen en dan pas gas geven.’

Even geduld a.u.b.

‘Als mensen mij vragen wat ze moeten doen, dan antwoord ik met: ga eerst je huis isoleren en wacht even op de ontwikkeling van de techniek. Het is allemaal nog behoorlijk ingewikkeld. Dat heeft niet alleen met de energietransitie zelf te maken, maar ook met het anders inzetten van waardesystemen. De waarde van duurzaam vastgoed is nog heel moeilijk te bepalen. Wat is een warmtepomp meer waard dan een cv-ketel? Geen makelaar die het weet. Daarnaast zijn veel producten die nu in de markt gezet worden nog helemaal niet goed. Ja, in het laboratorium voldoen ze aan alle eisen, op de spreadsheet ziet het er dus allemaal puik uit. Maar een product is pas marktrijp wanneer de informatie uit het veld is ontvangen en verwerkt. Ook wij hebben leergeld betaald en zijn op onze beurt behoudender geworden.’

Eerst de basis

‘Kortom, de producten zijn nog niet klaar voor de gewenste grote stappen en voor de organisatie geldt precies hetzelfde. De integrale kennis ontbreekt en we hebben geen idee van de gevolgen van bepaalde keuzes. Zoals gezegd wordt de energietransitie vooral theoretisch aangevlogen terwijl de praktijk weerbarstiger is. Mijn persoonlijke mening: zet kleine stapjes. En zet het geheel in de breedte in. Zoals gezegd: eerst heel Nederland isoleren en daarna verder kijken. Alsjeblieft, we hebben een gasnet en gas, dat hoeft toch niet in één klap te veranderen? Natuurlijk passen we gas niet meer toe in nieuwbouw, maar let wel: gemeenten zijn nu pas bezig met het nemen van maatregelen. Daar zijn we nog wel twintig tot dertig jaar zoet mee hoor. Laten we nu die goede basis leggen.’

Google de baas

‘De Van Delft Groep is zeer wendbaar, het maakt voor ons niet uit welke kant we opgaan. We hebben de handjes én de hoofdjes en daarmee komen wij er wel. Ons bedrijf bestaat volgend jaar 125 jaar, dus we weten dat wat je gisteren deed, vandaag anders doen en morgen niet meer doen. Een ding weet ik wel zeker: je moet politici niet geloven. Zij hebben een horizon van vier jaar. Het is heel makkelijk om een doelstelling op papier te zetten wanneer je het niet zelf concreet hoeft te maken. Straks komen we in een nieuwe situatie waarin mensen elkaar weer vinden. Internet maakt de wereld klein. De Googles en Amazons bepalen straks wat er moet gebeuren. Kijk maar naar de situatie bij Netflix. De streamingdienst biedt meer producties van buiten Amerika dan vanuit het geboorteland van Netflix zelf. Dat heeft immense gevolgen voor de Amerikaanse filmindustrie. Dat gaat ook gebeuren in onze sector. Het kost nog een paar jaar, maar geloof me het komt. En wij zijn er met onze wendbare handjes en hoofdjes helemaal klaar voor, waar we ook naartoe gaan.’

Gemeenschappelijke visie

‘Ach, natuurlijk hebben we de politiek nodig. Ik chargeer graag. Mensen als Bernard Wientjes zijn ontzettend belangrijk voor het creëren van draagvlak. Hoe krijg ik jou zover om mee te doen? Zelf richten we ons ook op samenwerking. We delen kennis met andere installatie- en bouwbedrijven, bepalen samen op welke trein we moeten stappen en delen de risico’s. De toekomst vraagt om een andere ordening waarbij kennis heel belangrijk is en daar zijn we met 140 man nou net weer te klein voor. Vandaar het commitment met onze collega-installateurs en vandaar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Want daar ontbreekt het in onze branche nogal eens aan.’

TEKST MARIEKE POOL ❱ FOTOGRAFIE VAN DELFT

Gepubliceerd op9 juli 2019 om 16:48
Adres
Van Benthuizenlaan 1
1701BZ Heerhugowaard
Contact
Jolanda Eyzinga