Zes tips voor: OPTIMALE INRICHTING EN PLAATSING VAN middenspanningsinstallaties

Tekst
BeeldKenter

Bij de bouw van een nieuw pand komt veel kijken. Van ontwerp tot bouw en natuurlijk een elektriciteitsaansluiting. Vooral dat laatste is een belangrijke, maar soms onderschatte stap in het proces. Kenter geeft zes tips voor een optimale inrichting en plaatsing van de middenspanningsinstallatie.

1. DENK NA OVER DE RUIMTE VOOR DE MIDDENSPANNINGSINSTALLATIE

Een middenspanningsinstallatie (ook wel transformator genoemd) kan niet zomaar ergens worden neergezet. Tijdens het ontwerp van een gebouw moet al nagedacht worden over de plaatsing van een transformator. Komt deze in een technische ruimte binnen in het gebouw te staan? In een betreedbare ruimte buiten het gebouw? Of in een zogenaamd compactstation? Dirk Ockeloen, accountmanager bij Kenter, komt regelmatig situaties tegen waarbij niet goed is nagedacht over de ruimte. ‘We zien wel eens dat er een enorme ruimte is gereserveerd voor onze transformatoren. Dat is helemaal niet nodig en zonde van de kostbare ruimte. Daarom een tip voor aannemers en installateurs: ga op tijd in gesprek met je middenspanningsinstallateur. Wij denken namelijk graag mee over de meest efficiënte oplossing.’

2. KIES EEN LOGISCHE LOCATIE VOOR DE INSTALLATIE

Niet alleen de ruimte waarin de middenspanningsinstallatie wordt geplaatst, is belangrijk. Ook de locatie in het pand is zeer relevant. Dirk legt uit: ‘Om energieverliezen te minimaliseren en dus maximaal rendement uit een transformator te halen, is het belangrijk dat deze zo dicht mogelijk bij de grootste verbruiker van energie komt te staan. Een ander bijkomend voordeel voor de klant is dat er minder zware laagspanningskabels getrokken hoeven te worden, wat weer scheelt in de totale kosten. Als blijkt dat een transformator het best op het dak of in de kelder van een gebouw geplaatst kan worden, dan is dat zelfs mogelijk!’

3. HOUD REKENING MET MAGNETISCHE VELDEN

Een elektrisch apparaat wekt magnetische velden op. Of het nu gaat om een tandenborstel, een boormachine of een transformator. Voor de blootstelling aan magnetische velden zijn in Nederland geen wettelijke grenswaarden vastgesteld. Wel zijn er adviezen opgesteld door onder andere het Ministerie van Volksgezondheid en de Europese Commissie. In Nederland geldt voor publieke plekken een grenswaarde van 100 microTesla. Daarnaast wordt geadviseerd om in ruimtes waar kinderen langdurig verblijven, een grens van 0,4 microTesla aan te houden. ‘Bij de plaatsing van een middenspanningsinstallatie is het verstandig om hier rekening mee te houden. Het treffen van de juiste bouwkundige maatregelen zorgt er al voor dat de magnetische velden naast een middenspanningsruimte tot een minimum worden beperkt. Wij adviseren onze klanten hierin,’ aldus Dirk Ockeloen.

4 . G A V O O R V E I L I G H E I D

Veiligheid staat bij Kenter op nummer één. Zonder een veilige ruimte die aan alle eisen voldoet, wordt er geen installatie geplaatst. Maar in een transformatorruimte mogen geen brandmelders hangen. Hoe kan een veilige ruimte dan toch gewaarborgd worden? ‘Daarvoor hebben we speciale sensoren ontwikkeld die de temperatuur binnen een installatie monitoren. De meetdata die we hiermee verzamelen, is vervolgens af te lezen binnen een online portal. Daarnaast bieden wij een rookdetectiesysteem aan dat zelfs een waarschuwing per sms kan afgeven. Zo zijn onze klanten verzekerd van de meest veilige middenspanningsruimte.’

5 . K I E S V O O R D E E N E R G I E Z U I N I G E TRANSFORMATOREN

Vanaf 1 juli 2021 wordt een nieuw soort transformator -met lagere energieverliezen- geproduceerd. Dit heeft te maken met het gebruik van een ander soort materiaal. Ten opzichte van de vorige generatie transformatoren leveren deze transformatoren 10% minder energieverlies. ‘In de aanschaf zijn deze transformatoren iets duurder, maar wegens de lagere verliezen verdienen de transformatoren zichzelf binnen een paar jaar terug,’ vertelt Dirk. ‘Ons advies is dan ook om te kiezen voor deze nieuwe generatie transformator.’

6. CHECK DE TRANSPORTCAPACITEIT

De beperkte transportcapaciteit waar we in Nederland mee te maken hebben, is inmiddels een bekend probleem. Het elektriciteitsnet begint op veel plekken vol te raken en niet overal kan een elektriciteitsaansluiting zo geleverd worden. ‘Dien dus op tijd een aanvraag in bij de netbeheerder. Het kan maar zo zijn dat er een wachttijd van meer dan 24 maanden is of dat een aansluiting momenteel helemaal niet mogelijk is,’ legt Dirk uit. ‘Ook dan zijn er gelukkig manieren om tijdelijk energie te kunnen krijgen. Hiervoor biedt Kenter verschillende oplossingen die variëren van een aggregaat tot energieopslag.

OVER KENTER

Bij het aanvragen van een nieuwe elektriciteitsaansluiting legt de netbeheerder een deel van de aansluiting aan op het terrein. Maar dat betekent nog niet dat alles operationeel is. Kenter zorgt ervoor dat de hoge spanning (vaak 10.000 volt) van de netbeheerder wordt getransformeerd tot een bruikbare spanning voor het gebouw. Dit doen zij met behulp van middenspanningsinstallaties. Ook realiseert Kenter de wettelijk verplichte energiemetingen. Daarnaast is Kenter expert op het gebied van elektrische laadoplossingen en de infrastructuur die hierbij nodig is. Kenter laat energie werken.

Gepubliceerd op20 maart 2022 om 16:00