Disclaimer

Architectenpunt.nl Door architectenpunt.nl ("website") van XYTO Media met KvK-nummer 68690592 ( "ArchitectenPunt" ) te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Architectenpunt kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van de website is door ons zorgvuldig samengesteld, u gebruikt deze echter altijd op eigen risico. ArchitectenPunt zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie (ook ons aanbod van diensten) kan fouten bevatten of achterhaald zijn. ArchitectenPunt is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Handelingen die u op basis van de website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan geen overeenkomst tussen ArchitectenPunt en u tot stand komen. Ook voor aan de website gekoppelde bestanden of voor op de website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt ArchitectenPunt geen aansprakelijkheid. ArchitectenPunt controleert de inhoud die gebruikers zelf op de website plaatsen niet, maar ArchitectenPunt kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@xyto.nl. U mag de website gebruiken, maar u kunt daarbij geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. ArchitectenPunt behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Voor toestemming voor het gebruik van inhoud van de website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@xyto.nl contact met ons opnemen.

Copyright

Deze website bevat werken en merken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten en afbeeldingen (inclusief RSS feed) en andere materialen op deze site zijn eigendom van ArchitectenPunt of derden. Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArchitectenPunt is nadrukkelijk verboden. Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Bij het gebruiken, kopiëren of wijzigen van deze informatie van ArchitectenPunt of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArchitectenPunt , zal ArchitectenPunt de noodzakelijke maatregelen nemen volgens de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.