TEC / CAD College B.V.

Dé opleider in CAD

TEC, Twente Engineering Consultancy is opgericht aan de Technische Universiteit Twente. TEC / CAD College BV, inmiddels gehuisvest in Nijmegen, verzorgt sinds 1984 kennisoverdracht op het gebied van CAD. In de vorm van CAD-opleidingen, -leerboeken en -educatieve software staan de producten al jaren bekend als vernieuwend en kwalitatief hoogstaand.

TEC / CAD College helpt u op weg met AutoCAD, Inventor, Revit en 3ds­Max. U kunt kiezen uit boeken, cursussen of een CAD oplei­ding op MBO of HBO niveau. Er is geen verge­lijk­baar in­sti­tuut. Het persoon­lijke contact en de en­thou­siaste manier van werken vormt de start van uw succes.

TEC heeft in haar 34 jarige bestaan duizenden tekenaars en con­struc­teurs op hun weg mogen helpen. De beste CAD ge­brui­kers en CAD system ma­na­gers van ons land hebben bij TEC een HBO tra­ject gevolgd. TEC heeft 5x een onder­schei­ding ge­kre­gen van Au­to­desk. Een ga­ran­tie voor kwa­li­teit.

Adres
Kerkenbos 1018 B
6546 BA Nijmegen