SPIROEXPAND

Drukbehoud is de sleutel voor een goed systeemontwerp. Onze ervaring en gericht onderzoek hebben ons geleerd dat de meeste vraagstukken binnen verwarmings- en koelsystemen nauw verband houden met onvoldoende systeemdruk.

Problemen kunnen al optreden bij een onjuist ontwerp, maar ook bij de installatie en het onderhoud. Een onjuiste systeemdruk zal de efficiëntie van het systeem verminderen en kan leiden tot voortijdige uitval van belangrijke systeemcomponenten. Vaak leidt het tot hoge onderhouds- en exploitatiekosten.

Hoge exploitatiekosten worden vaak veroozaakt door een niet correct ontworpen en verkeerd geïnstalleerd expansiesysteem. Bij een verkeerd geïnstalleerd expansiesysteem kan er een negatieve druk in het system ontstaan, waardoor er op diverse plaatsen lucht in het systeemwater komt, denk hierbij aan automatische ontluchters, pakkingen en niet-diffusiedichte leidingen.

Bij een te hoge systeemdruk zullen veiligheidsventielen opengaan waardoor systeemwater uit systeem loopt. Om het systeem vervolgens weer op druk te brengen moet er met enige regelmaat bijgevuld worden met (wederom) zuurstofrijk water, waardoor het corrosieproces wordt

versneld .

  • Er komt voortdurend lucht in het systeem.
  • Er ontstaat corrosie.
  • Er vormt zich steeds meer roest en ander vervuiling.
  • Het systeem moet worden gereinigd en behandeld.


Gepubliceerd op8 februari 2023 om 0:00
Adres
Churchilllaan 52
5705BK Helmond