Deel deze spotlight

STEKERBARE OPLOSSINGEN VAN WAGO

Tekst
BeeldWago

Elektrische installaties worden steeds complexer en installatietijden staan onder druk. Daarnaast worden steeds hogere eisen aan de elektrische installatie binnen bijvoorbeeld de woningbouw gesteld. Aanleggen, uitbreiden of wijzigen van de installatie moet snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. De behoefte aan eenvoudige, efficiënte en flexibele installatietechnieken gaat hand in hand met de ontwikkelingen op de woningmarkt. De woningnood in Nederland heeft ervoor gezorgd dat conceptueel (en modulair) bouwen een belangrijke pijler binnen de woningbouw is geworden.

Er is te weinig goed gekwalificeerd personeel en de kosten van dit personeel zijn hoog. De vraag naar woningen neemt, net als de druk om sneller te bouwen, alleen maar toe. Tel daar de doelstelling van duurzaam bouwen bij op en er ligt een complex vraagstuk. Installateurs hebben steeds meer behoefte aan goede prefaboplossingen, plug&play is de toekomst.De stekerbare oplossingen van WAGO in de vorm van het WINSTA-systeem maken installeren efficiënter en leveren forse besparingen op tijdens het hele ontwerp- en installatieproces. Door anders en vooral slimmer te bouwen, wordt de benodigde installatietijd tot een minimum beperkt en nemen de installatiekosten enorm af.

WAT I S S T E K E R B A A R INSTALLEREN?

Stekerbaar installeren is gebaseerd op de plug-and-play-denkwijze. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel én veilig worden geïnstalleerd. Ter illustratie: een installatie kan van groepenkast tot schakelmateriaal volledig stekerbaar worden geïnstalleerd. Projecten kunnen hierdoor 60-80% sneller worden afgerond.

G E S C H I K T V O O R D I V E R S E SOORTEN PROJECTEN

Stekerbaar installeren is bij uitstek geschikt voor prefabwoningbouw, renovatieprojecten van woningen en (woon)zorgprojecten. Maar ook voor transformaties van kantoorgebouwen naar appartementen, studentenunits of hotels. Zelfs in situaties waarin de bouw zowel beton, holle wanden en/ of (deels) verlaagde plafonds bevat, heeft WAGO mooie oplossingen om de installatie toch (grotendeels) stekerbaar uit te voeren! Deze situaties komen bijvoorbeeld voor bij transformatiebouw, waarbij een deel van de conventionele (flexibele) buisinstallatie hergebruikt moet worden. De WAGO buisadapter sluit mooi aan op deze circulaire wens. Deze adapter maakt het mogelijk om een overgang te maken tussen de (bestaande) flexibele buisinstallatie en de MIDI WINSTA-componenten. Deze manier van installeren is ook ideaal wanneer er gekozen wordt voor betonvloer(elementen) waarbij de traditionele buisinstallatie gestort wordt, maar de wanden bestaan uit hout, staal of metal stud. In deze situatie kan men de flexibele buis in de wand uit laten komen. Door toepassing van de buisadapter is het dan mogelijk om verder te gaan op stekerbaar installeren. Het assortiment van componenten voor de buisadapter is breed. Standaard is de buisadapter geschikt voor de vijfpolige MIDI-serie. Er bestaan verdelers met faseovergang, zodat er per verdeler een fase geselecteerd kan worden of een directe overgang naar dedriepolige serie. Op deze manier kan er gebruikt worden gemaakt van zowel WINTA MIDI- en WINSTA RD-oplossingen.

De WAGO buisadapter (770-505/021-000) is vanaf nu leverbaar!

Gepubliceerd op1 april 2022 om 9:00